top of page

6 Ocak Kongre Baskını

ABD Anayasası, ilk üç maddesinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve erklerin temel hatlarını ele almıştır. Yasama iki kanatlı meclisten oluşmaktadır. Yürütmede başkanlık hükümeti sistemince başkan önderliğinde yasaların uygulanması sağlanırken, Yüksek Mahkeme ve federal mahkemeler yargıyı ele almıştır.


Amerika’da seçimler olduğunda iki ana parti ön plana çıkmaktadır. Bunlar Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’dir.


Türkçe çevirisi parlamentoyu engelleme olan filibuster kavramı, Cem Toker’in de belirttiği gibi gerçek demokrasinin olduğu ülkelerde muhalefetin yasama organınca öne atılan yasa tasarısını geciktirmeye veya sonsuza dek oyalamaya yarayan sistemden ziyade bir haktır. Temsilciler Meclisi’nden oy çokluğu ile geçen kanun tasarısı, ikinci eşik olan Senato huzuruna gelir. 60 ‘evet’ oyu alamayan tasarı bloke edilmiş olur. Kongre dağılımına bakarsak, 50 Cumhuriyetçi, 48 Demokrat ve 2 Bağımsız Senatör ile karşılaşırız. Senatoda çoğunluğu Cumhuriyetçiler sağlamış olsa da, Temsilciler Meclisinde hakimiyet, 220 vekil ile Demokrat Partidedir. Fakat Senato, daha belirleyici ve etken rol oynamakta, burada daha yüksek çoğunluk sağlanması gerekmekteydi. Zira senato bir üst meclistir. Kendisine has bazı tavsiye ve onay yetkileri vardır. Bunlar arasında Amerika Merkez Bankası ve üyelerinin atanması, seçilmiş başkan yardımcısının görevi terki durumunda yeni başkan yardımcısı ataması, anlaşmaların onaylanması gibi örnekler vardır. Tarihte uzun vadeli, daha prestijli, daha kolektif ve daha az partizan yapısı sayesinde diğer meclise göre daha müzakereci bir kurum haline gelmiştir.6 Ocak Kapital Olaylarının araştırılması ve bunun için 11 Eylül 2001’de kurulan komisyonun örnek alındığı, 5 Demokrat 5 Cumhuriyetçi tarafından bir komisyon oluşturulması istemini dile getiren Demokratlar, kendi oyları ile birlikte Cumhuriyetçilerin de oylarını beklerken, 6 Cumhuriyetçinin Demokrat yanlısı olması kanunlaşma için yeterli olmamış ve süreç tıkanmıştır. Böylece muhalefet kanadı fikir birliğine varamasa da araştırma komisyonunun kurulmasını engellemiştir. ABD basınına göre Eski Başkan Trump’ın parti içinde etkisinin sürmekte ve bu sonuç Trump gözünden zafer niteliği taşımaktaydı. Bu konuda Cumhuriyetçiler, halihazırda devam eden soruşturmaların varlığını öne sürerek üst üste binmelerin yaşanacağını belirterek gereksiz olduğunu savunmuş; Demokrat Chuck Schumer Trump’tan korkan Cumhuriyetçilere yazıklar olsun diyerek sert tepkisini belirtmiştir. Tepkinin sertliğinin sebeplerinde Joe Biden’ın seçim zaferinin gecikmesine sebep olması ve İngiltere işgalinden bu yana yapılmış en büyük saldırı olması niteliğini hatırlatmak gerekir.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İcra Hukuku Temel Bilgiler

İcra Hukuku: Borçların Tahsili ve Hukuki Süreçler İcra hukuku, alacaklıların haklarını koruma ve borçluların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlama amacıyla geliştirilmiş bir hukuk dalıdı

Comentários


bottom of page